08 - 667 50 40

Event och Sociala Medier

Precis som event handlar sociala medier om att finnas där era kunder finns. Kunderna finns på sociala medier men de kommer inte alltid att finnas på ert event. De kanske inte ens känner till ert event? Sociala medier är utmärkt både för att marknadsföra era event men också för att interagera deltagarna med resten av världen.

Uppdatera!
När ska du uppdatera? Du ska uppdatera före eventet, under eventet och efter eventet. Du uppdaterar innan för att uppmana möjliga deltagare att dyka upp på eventet och ta med sina vänner. Du uppdaterar under eventet för att marknadsföra er till fler än de som är på det fysiska eventet. Har ni ett bra event med en rik upplevelse finns det goda möjligheter till att ert content ska bli viralt!

Det är också en god idé att uppdatera efter eventet. Visa hur kul alla hade och vilket värde de fick ut av att delta på ert event.

Vem ska uppdatera?
Se till att det finns en person från ert företag som är ansvarig för att uppdatera. Det kan t ex vara projektledaren eller om det finns en dedikerad person för sociala medier. Utöver en ansvarig är det bra om så många som möjligt uppdaterar. Låt er personal själva göra uppdateringar som sprids i deras nätverk. Sträva självklart också efter att få besökarna att ta bilder och dela med sig på sina sociala medier.

Hashtags
Hashtags används på många sociala medier och är vitalt för att få spridning. Skapa en hashtag för eventet. Använd den tillsammans med er egna, möjliga partners och annat som relaterar till eventet och vad ni gör. Hashtagarna gör att ni upptäcks av folk som annars inte hade hittat er.

CoffeeCow

Tillbaka till bloggen

Event och Sociala Medier | CoffeeCow